top of page

Mesafeli
Satış
Sözleşmesi

 

  • MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  •  

  • MADDE 1 ­ – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

  • 1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan WebSitesi; (bundan sonra deeiza E-ticaret olarak anılacaktır) www.deeiza.com üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

  • 1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.deeiza.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

  • 1.3. SATICI BİLGİLERİ

  • Deeiza E-Ticaret
   Eposta : deeiza@outlook.com

  •  

  • MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

  • 2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın www.deeiza.com üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

  •  

  • MADDE 3 ­ – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

  • 3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi belirtilmektedir. Ödeme öncesi tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

  •  

  • MADDE 4 ­ – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

  • 4.1. ÜRÜN, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 5 iş günü içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. Sürenin uzadığı hallerde Deeiza E-Ticaret Alıcı’ya bilgi vermekle yükümlüdür.

  • 4.2. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

  • 4.3. ALICI, kargo ambalajını kontrol etmekle ve bir sorun gördüğünde, kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

  •  

  • MADDE 5 ­-  ÖDEME ŞEKLİ

  • 5.1. ALICI, ürünün teslimatı sırasında kapıda nakit yada tek çekim olarak kredi kartıyla ödeme yapabilir. Kapıda ödeme ile satın alınan ürünlerin kargodan teslim alınması zorunludur. Teslim alınmayan ürünler iade edilemez. Teslim alınmayıp iade edilen paketler, firma tarafından kargo maliyeti eklenerek ALICI’ya tekrar gönderilmek üzere bekletilir. Aynı şekilde ürün teslim alınmazsa tüm kayıtlar delil kullanılarak; Kapıda ödeme imkanını kötüye kullanma, tedarikçi, kargo ve paketleme görevlisini gereksiz kullanma ve iş gücü yavaşlatma sebepleriyle kargo masrafları, işletme masrafları, işletme masraflarının tamamının yasal yollarla tazmini için hukuki işlem başlatılır.

  •  

  • MADDE 6 – ­ GENEL HÜKÜMLER

  • 6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

  • 6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

  • 6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

  • 6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

  • 6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

  • 6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

  • 6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi­ kanuni hakları saklıdır.

  • 6.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 5 iş günü süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 5 iş günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 21 gün içinde ALICI’ya iade edilir.

  •  

  • MADDE 7 – CAYMA HAKKI

  • Siparişi verilen ürünler için cayma hakkı bulunmamaktadır.

  •  

  • MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

  • 8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar, ­ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  • 8.2. ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Payment Methods
bottom of page